Skip to main content
home-page

Plek om te studeren

8
0

De projecten

Willekeurig
Populair
Recent
Papa's leren mee, mama's ook
Huiswerkbegeleiding voor vluchtelingenkinderen en hun ouders samen: het (getraumatiseerd) kind leert omgaan met huiswerk. Ouders leren omgaan met vragen van hun kinderen die ze niet kunnen beantwoorden vanwege de taal en worden begeleid naar het oudercontact.
Burgerbegroting 2016-2017
0 0
lees meer
Netwerk voor huiswerk
Vzw Kras brengt partners samen die huiswerkbegeleiding aanbieden in de stad. Zo verenigen ze krachten en maken ze het aanbod sterker. Studenten van de lerarenopleiding van KDG worden ingezet om de huiswerkbegeleiding extra ondersteunen. Tenslotte wordt een promofilmpje gemaakt om iedereen enthousiast te krijgen voor het aanbod.
Burgerbegroting 2016-2017
0 0
lees meer
huiswerkbegeleiding in de Costa
Dit project wil elke zaterdag gerichte huiswerkondersteuning bieden aan kinderen in het basisonderwijs in Sint-Andries. Het project bestaat al in andere districten en wordt door verschillende vzw’s getrokken. Er wordt materiaal aangekocht en een schoolreis georganiseerd (museum, workshop etc).
Burgerbegroting 2016-2017
0 0
lees meer
Gezonde geest in een gezond lichaam
Basketbalclub Willibies heeft leden van wel 30 nationaliteiten en wordt vaak geconfronteerd met spelers die niet meer mogen basketten omdat hun schoolresultaten slecht zijn. Daarom wil de club huistaakbegeleiding aanbieden in de cafetaria. De deelnemers worden begeleid door studenten uit de lerarenopleiding.
Burgerbegroting 2016-2017
0 0
lees meer
Place2study 2060
Dit project is sinds maart ‘16 met groot succes van start gegaan. Wekelijks komen er een 30 à 40 leerlingen rustig hun huiswerk maken en krijgen ze bijscholing. MSC vzw wil dit project graag verder uitbreiden omdat de vraag groeit. Daarom wordt oa een 4/5de kracht aangeworven en materiaal aangekocht.
Burgerbegroting 2016-2017
0 0
lees meer
Huistaakbegeleidingsforum
Er zijn vele en verschillende huistaakbegeleidingsgroepen. Elk met hun eigen manier van werken. Bovendien hebben ze vaak dezelfde uitdagingen. Dit project wil scholen en de groepen met elkaar in contact brengen zodat ze van elkaar kunnen leren. Einddoel is dat meer kinderen beter geholpen kunnen worden.
Burgerbegroting 2016-2017
0 0
lees meer
Place2study Zuid
Dit project wil ertoe bijdragen dat de studieloopbaan van leerlingen zo vlot mogelijk verloopt. Er wordt een trendy ruimte ingericht waar leerlingen terecht kunnen om onder professionele begeleiding te studeren en bijscholing te krijgen van een halftijdse werkkracht. Ze leren er ook leren.
Burgerbegroting 2016-2017
0 0
lees meer
Boekenhoek
Dit project wil anderstalige ouders beter betrekken bij het schoolgebeuren van hun kinderen. Ook is de overgang naar het eerste leerjaar soms moeilijk is voor kinderen met Nederlands als tweede taal. Het project wil: ouders infomeren (1 x per maand) en taalactivering bij kinderen stimuleren door educatief spelmateriaal aan te bieden (2 x per week).
Burgerbegroting 2016-2017
0 0
lees meer